Vad är Spray Wall?

 • Spray Wall, som i Sverige även kallas ”Kaosvägg” eller ”Sprayvägg”,
  är en vägg full av grepp i olika former som saknar specifika färger
  eller färdiga bouldering-problem. Du skapar alltså dina egna
  problem där du kan träna olika rörelsekombinationer och är ett värdefullt träningsverktyg.

 • Sprayväggar är svåra att klättra på och skapades precis som all inomhusklättring som ett träningsredskap för utomhusklättring.

 • Nybörjarklättrare har i regel inte särskilt stor nytta av fördelarna som sprayväggen medför, utan den rekommenderas främst till klättrare på medel till avancerad nivå.

 • Många professionella klättrare anser att sprayväggen är ett av de mest värdefulla verktygen i boulderingklättring och den används regelbundet av Svenska Landslaget. 

 • Du kan själv utforma problem efter dina svagheter för att träna upp dessa, samtidigt som din kreativitet ökar när du skapar egna kombinationer.


En sprayvägg är perfekt för att träna och utveckla flera olika klätteregenskaper. Här kommer de viktigaste:


Kraft

 • Sprayväggar är framför allt optimala för din kraftträning, där du kan skapa rörelser som är precis vid din maximala förmåga eller kanske till och med över. I stället för att vänta på att det ska byggas ett problem med dina önskade rörelsemönster ger sprayväggen dig oändliga möjligheter att skapa dina egna mönster och utmaningar. 

Uthållighet

 • En annan fördel med sprayväggen är den oändliga kombinationen av grepp. Klättrare tränar ofta uthållighet genom att koppla ihop allt från 10 till 50 drag på en sprayvägg. Den vanligaste uthållighetsövningen på en sprayvägg kallas ”Up-Down-Up”. Den fungerar precis som den låter: du klättrar upp till toppen, tillbaka ner igen och därefter tillbaka till toppen igen- utan någon vila mellan. 
  För att avancera ytterligare kan du utföra denna övning utan att upprepa samma drag två gånger. Detta gör träningen mer effektiv eftersom att du inte kan lita på muskelminnet utan måste komma ihåg rörelserna. En annan övning för att utveckla din klättring är att klättra i cirklar.

Kraftuthållighet

 • Detta innebär en klättrares förmåga att kunna göra flera kraftfulla rörelser efter varandra. En klättrare som tränar kraftuthållighet utför flera svåra drag i rad och presterar vid sin maximala gräns. Den oändliga kombinationen av grepp på en sprayvägg ger klättraren möjligheten att skapa sina egna problem och koppla ihop flera drag av en specifik svårighetsgrad. Sprayväggar finns dessutom ofta på överhängande delar av väggen vilket utmanar ytterligare genom att tvinga klättraren att släppa fotfästet och utföra mer kraftfulla rörelser.

Stärka svagheter

 • Ytterligare fördel med sprayväggen och dess oändliga kombination av grepp är möjligheten att prova problem som åtgärdar en klättrares specifika svaghet. Om en klättrare exempelvis behöver utveckla sin koordination är det enkelt att skapa ett svårt problem som tillgodoser svagheten. 

Kreativitet

 • Slutligen tränar många klättrare på en sprayvägg eftersom att det kräver kreativt tänkande i problemskapandet. Mycket av det roliga med en sprayvägg kommer från att skapa sina egna kombinationer av grepp och se om dessa går att slutföra.